Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op de internetsite https://www.flawlesswaxing.com en onderliggende pagina’s van Flawless Waxing, dat haar hoofdkantoor heeft op de Polderweg 98, 1093KP Amsterdam, Nederland, en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Midden-Nederland onder nummer 64433277 (“Flawless Waxing”). Je wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsites te bezoeken en/of de op of via deze internetsites aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten geboekt/besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

 

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsites aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die je neemt op basis van deze informatie zijn voor je eigen rekening en risico.

Hoewel Flawless Waxing tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Flawless Waxing expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsites aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De informatie op deze internetsites is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

Flawless Waxing beheert en onderhoudt deze internetsites vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsites aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als je deze internetsites vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, ben je verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Flawless Waxing garandeert niet dat deze internetsites foutloos of ononderbroken zullen functioneren.

Gebruik van deze internetsites dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsites in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsites aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Flawless Waxing hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Flawless Waxing de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.

Flawless Waxing aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Flawless Waxing niet geverifieerd.